สินค้าของเรา

Pallet Racking System

Long Span Shelf   

ออกแบบมาเพื่อใช้จัดเก็บสินค้าสำหรับคลังสินค้าขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 2000 กิโลกรัมต่อระดับ และยังมีวัสดุปูพื้นให้เลือกหลากหลายเพื่อเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ไม้อัด,แผ่นเหล็ก หรือตะแกรงเหล็ก เป็นต้น.

Selective Pallet Rack

ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บสินค้าที่วางอยู่บนพาเลทและใช้รถโฟล์คลิฟท์ในการจัดเรียงสินค้า ง่ายต่อการเข้าถึงในทุกพาเลท สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 3,000 กิโลกรัมต่อระดับและทำโครงสร้างชั้นวางสูงถึง 12 เมตร เพิ่มพื้นที่คลังสินค้าให้มีจำนวนการจัดเก็บที่มากขึ้น

Drive In Pallet Rack   

ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บสินค้าลักษณะ First In Last Out คือ สินค้าที่เก็บก่อนจะออกทีหลัง โดยต้องจัดลำดับให้สินค้าที่ต้องการขนย้ายก่อนอยู่ด้านหน้า เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลา เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าประเภทเดียวกัน และมีจำนวนมาก แต่ Drive-in จะใช้พื้นที่สำหรับช่องทางวิ่งรถน้อย สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่คลังสินค้าได้มากขึั้น การลงทุนจึงต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาตรการจัดเก็บสินค้า

Push Back Rack

ออกแบบให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บได้เป็นอย่างดี ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพ เข้าถึงช่องจัดเก็บทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว ชั้นวางระบบนี้จะจัดเรียงซ้อนกันในแนวลึก และวางอยู่บนชุดฐานเลื่อน ผู้ขับรถยกจะใช้วิธีดันพาเลทต่อกันให้เลื่อนเข้าไปด้านใน สิ้นค้าที่เข้าก่อนจึงนำออกมาได้เป็นพาเลทสุดท้าย

Double Deep Rack

ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บสินค้าที่วางอยู่บนพาเลท ควรจัดเรียงสินค้าชนิดเดียวกันให้อยู่ภายในช่องเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการใช้งาน เนื่องจากต้องเรียงซ้อนกันในด้านลึก 2 พาเลท ชั้นวางระบบนี้ต้องใช้ร่วมกับรถยกงายาวพิเศษ รับน้ำหนักได้สูงสุด 3,000 กิโลกรัมต่อระดับ

VNA Rack

ออกแบบมาคล้ายกับ Selective Pallet Rack เพื่อการจัดเก็บสินค้าที่วางอยู่บนพาเลท ชั้นวางระบบนี้ต้องใช้ร่วมกับรถยกประเภท VNA Truck หรือ Turret Truck ใช้ช่องทางเดินรถที่แคบเพียง 1.8 ม. จึงทำให้เพิ่มพื้นที่การจัดเก็บได้มากขึ้น

Picking Filing

Mobile Cabinet

ออกแบบมาสำหรับการจัดเก็บแฟ้มเอกสารที่มีจำนวนมากขึ้นแต่พื้นที่การจัดเก็บมีเท่าเดิม เป็นระบบเฟืองอัตราทดที่ออกแบบมาให้ผ่อนแรงในการเลื่อนใช้งาน สามารถรับน้ำหนักได้ 50 กิโลกรัมต่อระดับ โครงสร้างตู้เป็นระบบ Knock Down สามารถถอดประกอบเคลื่อนย้ายไปที่ใหม่ได้ง่าย

Pick Flow Rack

ออกแบบมาสำหรับสินค้าที่ต้องการให้หมุนเวียนตลอดเวลา เป็นการใส่จากด้านหลังและจะไหลไปด้านหน้าจึงทำให้สินค้าถูกนำไปใช้ก่อนเสมอ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการความคุมสต็อกสินค้าทำให้การตรวจเช็คเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว

Micro Rack

เป็นชั้นวางของหรือชั้นเก็บสินค้า สำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักเบาไม่เกิน 200 กิโลกรัมต่อระดับ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย โครงสร้างเป็นระบบ knock-down ง่ายต่อการประกอบและรื้อย้าย

Multi Tier Storage

Mezzanine Floor

ออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บในคลังสินค้า และเพิ่มพื้นที่ให้กับกระบวนการผลิต แก้ไขปัญหาเรื่องพื้นที่จำกัด โครงสร้างเป็นแบบ Knock-down สามารถเพิ่มระดับชั้นได้หลายระดับ ง่ายต่อการต่อเติมรื้อย้าย มาพร้อมกับบันไดขึ้นลง ราวกันตก และยังมีวัสดุปูพื้นให้เลือกหลากหลายเช่น ไม้อัด เหล็ก วีว่า บอร์ด เป็นต้น

Long Span Shelf Support
Mezzanine Floor

ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บสินค้าแบบพาเลท และการจัดเก็บสินค้าขนาดเล็กเข้าไว้ด้วยกัน ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างความสูงของอาคาร ติดตั้งระบบทางเดิน บันได เข้ากับตัวชั้นวางสามารถติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมได้ เช่น ลิฟท์ขนของ ,สายพานลำเลียง เป็นต้น

Micro Rack Support
Mezzanine Floor

ออกแบบให้เหมาะกับการจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดเล็ก โครงสร้างชั้นวางสามารถนำมาต่อตัวในแนวตั้ง ประกอบกับพื้นทางเดิน บันไดขึ้นลง กลายเป็นโครงสร้างชั้นลอยแบบหลายระดับชั้น ทำให้สามารถนำพื้นที่ความสูงของอาคารมาใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น

Special Product

Cantilever Rack

ออกแบบให้เหมาะกับการจัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะตามแนวยาว เช่น ท่อน้ำ เหล็กรูปพรรณ อลูมิเนียม เป็นต้น ช่วยให้สามารถจัดเก็บได้สะดวกและง่ายต่อการค้นหาสินค้า

Rack Support Building

ออกแบบมาเพื่อลดขั้นตอนในการก่อสร้างอาคาร ทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างลดลงประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง โดยอาศัยโครงสร้างของชั้นจัดเก็บสินค้าเป็นโครงสร้างสำหรับรองรับตัวอาคาร

Slide Rack

ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้า ที่มีน้ำหนักมากๆ เช่น แม่พิมพ์ มอเตอร์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร เป็นต้น แผ่นชั้นสามารถเลื่อนออกมาได้เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน รองรับน้ำหนักสูงสุด 3,000 กิโลกรัมต่อระดับ

Stacking Pallet

ออกแบบมาเพื่อสินค้าที่ไม่ต้องการตั้งชั้นเก็บสินค้าแบบถาวร เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสินค้า สามารถซ้อนทับกันได้ในแนวสูง และออกแบบให้มีขนาดตามการใช้งาน ประหยัดพื้นที่ในการเก็บเมื่อไม่ได้ใช้งาน ใช้ร่วมกับรถ Hand Lift และ Fork Lift ได้