ชั้นวางสินค้า Micro Rack
|

ชั้นวางสินค้า Micro Rack

ชั้นวางสินค้า Micro Rack เป็นชั้นวางของหรือชั้นเก็บสินค้า สำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักเบาไม่เกิน 200 กิโลกรัมต่อระดับ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย โครงสร้างเป็นระบบ knock-down ง่ายต่อการประกอบและรื้อย้าย

ชั้นวางสินค้า Micro Rack มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้เหมาะกับการจัดเก็บสินค้าในพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก
ลักษณะทั่วไปของ Micro Rack:

  1. โครงสร้างแข็งแรง: ผลิตจากวัสดุเหล็กที่แข็งแรงและทนทาน เช่น เหล็กแผ่นเชื่อมเพื่อให้รองรับน้ำหนักสินค้าได้มากที่สุดตามความเหมาะสม โครงสร้างแข็งแรงนี้ช่วยให้ Micro Rack สามารถรับน้ำหนักสินค้าได้โดยปลอดภัยและทนทานต่อการใช้งานในระยะยาว

  2. ชั้นวางแนวนอน: Micro Rack ประกอบด้วยชั้นวางสินค้าที่ตั้งแนวนอนซึ่งใช้ในการวางสินค้า ชั้นวางเหล่านี้สามารถปรับระดับความสูงได้ตามความต้องการ เพื่อให้สามารถจัดเก็บสินค้าขนาดต่าง ๆ ได้

  3. การจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ: Micro Rack ถูกออกแบบมาให้มีระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างชั้นวางสินค้าเพื่อให้สามารถจัดเก็บสินค้าในพื้นที่ที่มีขนาดจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้ช่วยลดการสูญเสียพื้นที่และช่วยให้การจัดเก็บเป็นระเบียบ

  4. ความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง: Micro Rack มีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า คุณสามารถปรับความสูงของชั้นวาง, เพิ่มหรือลดจำนวนชั้น, หรือเพิ่มอุปกรณ์เสริม เช่น ถาดเหล็กเสริมหรือลิ้นชั้นเสริมเพื่อให้สามารถจัดเก็บสินค้าในรูปแบบที่ต้องการ

  5. ความเป็นระเบียบ: Micro Rack ช่วยให้การจัดเก็บสินค้าเป็นระเบียบและเรียบร้อย เมื่อใช้ให้ความสำคัญกับการจัดเรียงสินค้าในชั้นวางที่เหมาะสม นี่จะช่วยให้งานเก็บเสื้อผ้าหรือสินค้าอื่น ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดเวลาในการค้นหาสินค้า

  6. ความปลอดภัย: Micro Rack มักมีระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันการหลุดหรือสูญเสียสินค้า เช่น บานป้องกันสินค้าหรือแถบหรือระบบล็อกเพื่อให้สินค้าอยู่ในตำแหน่งคงที่

  7. การติดตั้งและการบำรุงรักษาง่าย: Micro Rack มีการติดตั้งที่ง่ายและสามารถบำรุงรักษาได้ง่าย เช่น สามารถเสริมระบบด้วยอุปกรณ์เสริมได้โดยไม่ต้องทำการติดตั้งใหม่ทั้งหมด