Picking Filing

Picking Filing

picking filing
ชั้นวางสินค้าแบบ Picking Filing จะเป็นชั้นวางสินค้าที่ใช้แรงงานคนเข้าร่วมในการหยิบ หรือจัดสินค้า ใช้จัดเก็บสินค้าที่มีน้ำหนักน้อย สามารถใช้แรงงานคนในการเคลื่อนย้ายหรือจัดเรียงได้

Mobile Cabinet

ออกแบบมาสำหรับการจัดเก็บแฟ้มเอกสารที่มีจำนวนมากขึ้นแต่พื้นที่การจัดเก็บมีเท่าเดิม เป็นระบบเฟืองอัตราทดที่ออกแบบมาให้ผ่อนแรงในการเลื่อนใช้งาน สามารถรับน้ำหนักได้ 50 กิโลกรัมต่อระดับ โครงสร้างตู้เป็นระบบ Knock Down สามารถถอดประกอบเคลื่อนย้ายไปที่ใหม่ได้ง่าย

Pick Flow Rack

ออกแบบมาสำหรับสินค้าที่ต้องการให้หมุนเวียนตลอดเวลา เป็นการใส่จากด้านหลังและจะไหลไปด้านหน้าจึงทำให้สินค้าถูกนำไปใช้ก่อนเสมอ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการความคุมสต็อกสินค้าทำให้การตรวจเช็คเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว

Micro Rack

เป็นชั้นวางของหรือชั้นเก็บสินค้า สำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักเบาไม่เกิน 200 กิโลกรัมต่อระดับ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย โครงสร้างเป็นระบบ knock-down ง่ายต่อการประกอบและรื้อย้าย