Special Product

ชั้นวางสินค้าแบบพิเศษและสินค้าอื่นๆ

Cantilever Rack

ออกแบบให้เหมาะกับการจัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะตามแนวยาว เช่น ท่อน้ำ เหล็กรูปพรรณ อลูมิเนียม เป็นต้น ช่วยให้สามารถจัดเก็บได้สะดวกและง่ายต่อการค้นหาสินค้า

Rack Support Building

ออกแบบมาเพื่อลดขั้นตอนในการก่อสร้างอาคาร ทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างลดลงประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง โดยอาศัยโครงสร้างของชั้นจัดเก็บสินค้าเป็นโครงสร้างสำหรับรองรับตัวอาคาร

Slide Rack

ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้า ที่มีน้ำหนักมากๆ เช่น แม่พิมพ์ มอเตอร์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร เป็นต้น แผ่นชั้นสามารถเลื่อนออกมาได้เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน รองรับน้ำหนักสูงสุด 3,000 กิโลกรัมต่อระดับ

Stacking Pallet

ออกแบบมาเพื่อสินค้าที่ไม่ต้องการตั้งชั้นเก็บสินค้าแบบถาวร เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสินค้า สามารถซ้อนทับกันได้ในแนวสูง และออกแบบให้มีขนาดตามการใช้งาน ประหยัดพื้นที่ในการเก็บเมื่อไม่ได้ใช้งาน ใช้ร่วมกับรถ Hand Lift และ Fork Lift ได้