Pallet Racking System

Pallet Racking System

ระบบ Pallet Racking System คือ ระบบการจัดเก็บสินค้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับพาเลท (pallet) ซึ่งเป็นโครงสร้างของตะแกรงหรือชั้นวางที่สามารถรองรับและจัดเก็บพาเลทได้เป็นระเบียบของการจัดเก็บพาเลท (palletized storage). ระบบนี้มักถูกใช้ในโกดัง, โรงงาน, หรือที่เก็บสินค้าอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและการจัดเรียงสินค้า.

คุณสมบัติ ของ Pallet Racking System ประกอบด้วย:

  1. เสาตั้ง (Uprights): เป็นโครงสร้างต้นทางที่ติดตั้งเป็นแถวในทิศทางตั้ง (vertical) เพื่อรับน้ำหนักและช่วยในการสร้างโครงสร้างของระบบ.

  2. คาน (Beams): ติดตั้งระหว่างเสาตั้งเพื่อรองรับพาเลท แต่ละคานมีความสามารถในการรับน้ำหนักต่างๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับการใช้พาเลทขนาดใหญ่หรือเล็ก.

  3. ชั้นวาง (Decking): เป็นผิวที่ติดตั้งบนพลาง เพื่อวางหรือประกอบสินค้าที่ไม่ต้องการใช้พาเลท.

  4. พาเลท (Pallet): ช่วยในการจัดเก็บและขนส่งสินค้า, โดยบรรจุสินค้าบนพาเลท เมื่อนำเข้าระบบ Pallet Racking System.

ออกแบบมาเพื่อใช้จัดเก็บสินค้าสำหรับคลังสินค้าขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 2000 กิโลกรัมต่อระดับ และยังมีวัสดุปูพื้นให้เลือกหลากหลายเพื่อเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ไม้อัด,แผ่นเหล็ก หรือตะแกรงเหล็ก เป็นต้น.

Selective Pallet Rack

ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บสินค้าที่วางอยู่บนพาเลทและใช้รถโฟล์คลิฟท์ในการจัดเรียงสินค้า ง่ายต่อการเข้าถึงในทุกพาเลท สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 3,000 กิโลกรัมต่อระดับและทำโครงสร้างชั้นวางสูงถึง 12 เมตร เพิ่มพื้นที่คลังสินค้าให้มีจำนวนการจัดเก็บที่มากขึ้น

Drive In Pallet Rack

ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บสินค้าลักษณะ First In Last Out คือ สินค้าที่เก็บก่อนจะออกทีหลัง โดยต้องจัดลำดับให้สินค้าที่ต้องการขนย้ายก่อนอยู่ด้านหน้า เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลา เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าประเภทเดียวกัน และมีจำนวนมาก แต่ Drive-in จะใช้พื้นที่สำหรับช่องทางวิ่งรถน้อย สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่คลังสินค้าได้มากขึั้น

Push Back Rack

ออกแบบให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บได้เป็นอย่างดี ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพ เข้าถึงช่องจัดเก็บทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว ชั้นวางระบบนี้จะจัดเรียงซ้อนกันในแนวลึก และวางอยู่บนชุดฐานเลื่อน ผู้ขับรถยกจะใช้วิธีดันพาเลทต่อกันให้เลื่อนเข้าไปด้านใน สิ้นค้าที่เข้าก่อนจึงนำออกมาได้เป็นพาเลทสุดท้าย

Double Deep Rack

ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บสินค้าที่วางอยู่บนพาเลท ควรจัดเรียงสินค้าชนิดเดียวกันให้อยู่ภายในช่องเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการใช้งาน เนื่องจากต้องเรียงซ้อนกันในด้านลึก 2 พาเลท ชั้นวางระบบนี้ต้องใช้ร่วมกับรถยกงายาวพิเศษ รับน้ำหนักได้สูงสุด 3,000 กิโลกรัมต่อระดับ

VNA Rack

ออกแบบมาคล้ายกับ Selective Pallet Rack เพื่อการจัดเก็บสินค้าที่วางอยู่บนพาเลท ชั้นวางระบบนี้ต้องใช้ร่วมกับรถยกประเภท VNA Truck หรือ Turret Truck ใช้ช่องทางเดินรถที่แคบเพียง 1.8 ม. จึงทำให้เพิ่มพื้นที่การจัดเก็บได้มากขึ้น