Multi Tier Storage

Multi Tier Storage Rack

Multi Tier Storage (ชั้นวางจัดเก็บสินค้าแบบหลายชั้น) หมายถึงระบบการจัดเก็บสินค้าที่มีหลายระดับหรือชั้นวางภายในพื้นที่ที่กำหนดไว้ ระบบนี้ถูกออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่สูงและให้การจัดระเบียบโครงสร้างสำหรับสินค้าที่แตกต่างกัน

Mezzanine Floor

ออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บในคลังสินค้า และเพิ่มพื้นที่ให้กับกระบวนการผลิต แก้ไขปัญหาเรื่องพื้นที่จำกัด โครงสร้างเป็นแบบ Knock-down สามารถเพิ่มระดับชั้นได้หลายระดับ ง่ายต่อการต่อเติมรื้อย้าย มาพร้อมกับบันไดขึ้นลง ราวกันตก และยังมีวัสดุปูพื้นให้เลือกหลากหลายเช่น ไม้อัด เหล็ก วีว่า บอร์ด เป็นต้น

Long Span Shelf Support Mezzanine Floor

ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บสินค้าแบบพาเลท และการจัดเก็บสินค้าขนาดเล็กเข้าไว้ด้วยกัน ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างความสูงของอาคาร ติดตั้งระบบทางเดิน บันได เข้ากับตัวชั้นวางสามารถติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมได้ เช่น ลิฟท์ขนของ ,สายพานลำเลียง เป็นต้น

Micro Rack Support Mezzanine Floor

ออกแบบให้เหมาะกับการจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดเล็ก โครงสร้างชั้นวางสามารถนำมาต่อตัวในแนวตั้ง ประกอบกับพื้นทางเดิน บันไดขึ้นลง กลายเป็นโครงสร้างชั้นลอยแบบหลายระดับชั้น ทำให้สามารถนำพื้นที่ความสูงของอาคารมาใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น