การจัดการคลังสินค้า

การจัดการคลังสินค้า

การจัดการคลังสินค้า มีความสำคัญ เพื่อลดเวลาในการค้นหาสินค้า การติดตามและบันทึกข้อมูลสต็อก การควบคุมคุณภาพและการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบ First In First Out (FIFO)

ระบบ First In First Out (FIFO)

ระบบ First In, First Out (FIFO) เป็นหลักการการจัดเก็บและดึงสินค้าที่เข้าสู่ระบบตามลำดับที่พาเลทหรือสินค้าที่เข้าก่อน จะถูกดึงออกจากระบบก่อน

5 ข้อพิจารณาเลือกซื้อ Micro rack

5 ข้อพิจารณาเลือกซื้อ Micro rack

5 ข้อพิจารณาเลือกซื้อ Micro rack เมื่อคุณพิจารณาเลือกซื้อ Micro Rack ควรพิจารณาข้อดีและข้อควรระวังที่ควรรู้เกี่ยวกับ Micro Rack เพื่อเป็นองค์ประกอบว่ามันเหมาะกับความต้องการของคุณหรือไม่. คุ้มค่าคุ้มราคาที่จ่ายไปหรือไม่ นี่คือ 5 ข้อที่ควรพิจารณา:

ชั้นวางสินค้า Micro Rack
|

ชั้นวางสินค้า Micro Rack

ออกแบบมาสำหรับสินค้าที่ต้องการให้หมุนเวียนตลอดเวลา เป็นการใส่จากด้านหลังและจะไหลไปด้านหน้าจึงทำให้สินค้าถูกนำไปใช้ก่อนเสมอ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการความคุมสต็อกสินค้าทำให้การตรวจเช็คเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว