ระบบ First In First Out (FIFO)

ระบบ First In First Out (FIFO)

ระบบ First In, First Out (FIFO) เป็นหลักการการจัดเก็บและดึงสินค้าที่เข้าสู่ระบบตามลำดับที่พาเลทหรือสินค้าที่เข้าก่อน จะถูกดึงออกจากระบบก่อน

5 ข้อพิจารณาเลือกซื้อ Micro rack

5 ข้อพิจารณาเลือกซื้อ Micro rack

5 ข้อพิจารณาเลือกซื้อ Micro rack เมื่อคุณพิจารณาเลือกซื้อ Micro Rack ควรพิจารณาข้อดีและข้อควรระวังที่ควรรู้เกี่ยวกับ Micro Rack เพื่อเป็นองค์ประกอบว่ามันเหมาะกับความต้องการของคุณหรือไม่. คุ้มค่าคุ้มราคาที่จ่ายไปหรือไม่ นี่คือ 5 ข้อที่ควรพิจารณา: