ชั้นวางสินค้า Pick Flow Rack

ชั้นวางสินค้า Pick Flow Rack

ชั้นวางสินค้า Pick Flow Rack ออกแบบมาสำหรับสินค้าที่ต้องการให้หมุนเวียนตลอดเวลา เป็นการใส่จากด้านหลังและจะไหลไปด้านหน้าจึงทำให้สินค้าถูกนำไปใช้ก่อนเสมอ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควมคุมสต็อกสินค้าทำให้การตรวจเช็คเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว