ระบบ First In First Out (FIFO)

ระบบ First In First Out (FIFO) เป็นหลักการการจัดเก็บและดึงสินค้าที่เข้าสู่ระบบตามลำดับที่พาเลทหรือสินค้าที่เข้าก่อน จะถูกดึงออกจากระบบก่อน นั่นหมายความว่าสินค้าที่เข้าใหม่สุดจะถูกจัดเก็บก่อนและถูกนำออกก่อนสินค้าที่เข้าก่อนหน้านี้ ระบบ FIFO เหมาะสำหรับสินค้าที่มีอายุหมดอายุหรือสินค้าที่มีระยะเวลาการเก็บรักษาสำคัญ เช่น อาหารสดหรือยา,เครื่องดื่ม รวมถึงร้านค้าที่มีสินค้าหลายชนิด สินค้าประเภทอื่น ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวน เปลี่ยนราคาอยู่บ่อย ๆ

FIFO

ข้อดีของระบบ FIFO รวมถึง:

  1. ความสดใหม่ของสินค้า: ระบบ FIFO ช่วยให้คุณใช้สินค้าที่จะหมดอายุก่อน ทำให้คุณมั่นใจในความคุ้มค่าของสินค้าและลดความสูญเสียจากการหมดอายุของสินค้า.
  2. การบริหารจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ: ระบบ FIFO ช่วยลดความสูญเสียจากการละเลยสินค้าหรือการข้ามสินค้าที่อาจหมดอายุ.
  3. การควบคุมคุณภาพ: สินค้าที่เข้าใหม่สุดมักมีคุณภาพที่ดีกว่า ระบบ FIFO ช่วยให้คุณมั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่คุณใช้.
  4. การป้องกันการหมดสินค้า: ระบบ FIFO ช่วยป้องกันสินค้าจากการหมดสินค้าหรือคงเหลือสินค้าในคลังสินค้าเป็นเวลานาน.

ระบบ FIFO ไม่เหมาะสำหรับสินค้าที่ไม่มีวันหมดอายุหรือสินค้าที่มีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งหมด สำหรับสินค้าที่ไม่มีความจำเป็นในการเรียงลำดับตามอายุ ระบบราคาพาเลทแบบอื่น ๆ เช่น Last-In, First-Out (LIFO) หรือ High-Density Storage Systems อาจเหมาะสำหรับการจัดเก็บและดึงสินค้าในกรณีเหล่านี้.

ตัวอย่างของสินค้าที่มักใช้ระบบ FIFO ได้แก่:

  1. อาหารสด: อาหารสดเช่นผักสด, ผลไม้, ปลา, เนื้อสด เป็นต้นมักต้องใช้ระบบ FIFO เพื่อให้ความสดใหม่ของสินค้าและป้องกันการหมดอายุ.
  2. ยาและเวชภัณฑ์: ยาและเวชภัณฑ์มักต้องใช้ระบบ FIFO เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและป้องกันยาหมดอายุ.
  3. ผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่มีอายุ: สินค้าที่มีอายุอย่างน้อยเช่นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้, ยางสตรีท, แบตเตอรี่ เป็นต้นมักต้องใช้ระบบ FIFO เพื่อให้ป้องกันสินค้าที่อาจหมดอายุ.
  4. สินค้าแปรรูป: สินค้าที่ผ่านการแปรรูปและมีระยะเวลาการใช้งานสำคัญ เช่น เครื่องอุตสาหกรรม, สินค้าอิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น.
  5. สินค้าที่มีลูกค้าที่ต้องการความสดใหม่: สินค้าที่มีลูกค้าที่มักต้องการสินค้าที่มีความสดใหม่ เช่น สินค้าที่ใช้ในร้านอาหารและโรงแรม เป็นต้น.

ระบบ FIFO ช่วยให้การจัดเก็บและการจัดการสินค้าให้เป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับสินค้าที่ต้องการความสดใหม่หรือมีวันหมดอายุหรือระยะเวลาการใช้งานสำคัญในการคงคุณภาพของสินค้าก่อนส่งถึงมือลูกค้า .