ชั้นวางสินค้า Mobile Cabinet

Mobile Cabinet ออกแบบมาสำหรับการจัดเก็บแฟ้มเอกสารที่มีจำนวนมากขึ้นแต่พื้นที่การจัดเก็บมีเท่าเดิม เป็นระบบเฟืองอัตราทดที่ออกแบบมาให้ผ่อนแรงในการเลื่อนใช้งาน สามารถรับน้ำหนักได้ 50 กิโลกรัมต่อระดับ โครงสร้างตู้เป็นระบบ Knock Down สามารถถอดประกอบเคลื่อนย้ายไปที่ใหม่ได้ง่าย

ลักษณะที่สำคัญของ Mobile Cabinets ประกอบด้วย: 

  1. ล้อ: ตู้มีล้อที่แนบอยู่ที่ด้านล่าง, ทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้.

  2. ชั้นวาง: มักจะมีชั้นวางหลายชั้นสำหรับการจัดเก็บของ.

  3. วัสดุ: สามารถทำจากวัสดุที่แข็งแรง เช่น เหล็กหรือเครื่องมือเทคนิคอื่น ๆ ที่ทำให้สามารถใช้เก็บของที่มีน้ำหนักมากได้.

  4. การเปิดปิด: บางตู้มีประตูหน้าเปิดได้, บางตู้มีการเปิดปิดด้วยช่องบาน.

  5. การล็อก: บางรุ่นมีระบบล็อกเพื่อป้องกันการเข้าถึงไม่พึงประสงค์.

การใช้งาน Mobile Cabinets ทำให้สามารถจัดเก็บของได้ในที่ต่าง ๆ ในสถานที่ทำงาน, และมักนำมาใช้ในสถานที่ที่ต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือเอกสารไปมาบ่อย ๆ เช่น ในโรงงาน, ห้องประชุม, หรือสำนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานบ่อย ๆ.