ชั้นวางสินค้า Cantilever Rack

ชั้นวางสินค้า Cantilever Rack ออกแบบให้เหมาะกับการจัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะตามแนวยาว เช่น ท่อน้ำ เหล็กรูปพรรณ อลูมิเนียม เป็นต้น ช่วยให้สามารถจัดเก็บได้สะดวกและง่ายต่อการค้นหาสินค้า