Stacking Pallet

Stacking Pallet

ออกแบบมาเพื่อสินค้าที่ไม่ต้องการตั้งชั้นเก็บสินค้าแบบถาวร เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสินค้า สามารถซ้อนทับกันได้ในแนวสูง และออกแบบให้มีขนาดตามการใช้งาน ประหยัดพื้นที่ในการเก็บเมื่อไม่ได้ใช้งาน ใช้ร่วมกับรถ Hand Lift และ Fork Lift ได้

Slide Rack

Slide Rack

ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้า ที่มีน้ำหนักมากๆ เช่น แม่พิมพ์ มอเตอร์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร เป็นต้น แผ่นชั้นสามารถเลื่อนออกมาได้เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน รองรับน้ำหนักสูงสุด 3,000 กิโลกรัมต่อระดับ

Rack Support Building

Rack Support Building

ออกแบบมาเพื่อลดขั้นตอนในการก่อสร้างอาคาร ทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างลดลงประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง โดยอาศัยโครงสร้างของชั้นจัดเก็บสินค้าเป็นโครงสร้างสำหรับรองรับตัวอาคาร

ชั้นวางสินค้า Cantilever Rack

ชั้นวางสินค้า Cantilever Rack

ออกแบบให้เหมาะกับการจัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะตามแนวยาว เช่น ท่อน้ำ เหล็กรูปพรรณ อลูมิเนียม เป็นต้น ช่วยให้สามารถจัดเก็บได้สะดวกและง่ายต่อการค้นหาสินค้า