Double Deep Rack

Double Deep Rack

ชั้นวางสินค้าแบบดับเบิ้ลดีฟแร็ค (Double Deep Rack) ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บสินค้าที่วางอยู่บนพาเลท ควรจัดเรียงสินค้าชนิดเดียวกันให้อยู่ภายในช่องเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการใช้งาน เนื่องจากต้องเรียงซ้อนกันในด้านลึก 2 พาเลท ชั้นวางระบบนี้ต้องใช้ร่วมกับรถยกงายาวพิเศษ รับน้ำหนักได้สูงสุด 3,000 กิโลกรัมต่อระดับ

ลักษณะที่สำคัญของ Double Deep Rack ประกอบด้วย:

  1. ชั้นวางลึก (Deep Shelving): Double Deep Rack มีชั้นวางที่ลึกกว่าระบบจัดเก็บทั่วไป, โดยสินค้าจะถูกจัดเก็บได้ลึกลงไปในพื้นที่ของ Double Deep Rack ซึ่งทำให้มีการจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้น.

  2. การเข้าถึงสินค้า: การเข้าถึงสินค้าจะทำได้โดยการใช้ fork truck หรือช่องสำหรับขนย้ายสินค้า ซึ่งทำให้สามารถนำ fork truck ไปถึงชั้นวางลึกของสินค้าได้.

  3. ประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่: Double Deep Rack ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พื้นที่ในโกดัง โดยจะจัดเก็บสินค้าในลักษณะที่ลึกลงไปในพื้นที่.

  4. ประสิทธิภาพในการเบิกสินค้าหรือการดึงสินค้า (Order Picking Efficiency): โดยทั่วไป, Double Deep Rack ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการการเบิก-จ่าย, เนื่องจากมีความยากลำบากในการเข้าถึงสินค้าที่อยู่ด้านภายใน.

  5. การจัดเก็บสินค้าที่มีจำนวนมาก: Double Deep Rack เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่มีปริมาณมาก, เช่น สินค้าที่นำเข้าจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน.