VNA Rack

VNA Rack

VNA Rack ออกแบบมาคล้ายกับ Selective Pallet Rack เพื่อการจัดเก็บสินค้าที่วางอยู่บนพาเลท ชั้นวางระบบนี้ต้องใช้ร่วมกับรถยกประเภท VNA Truck หรือ Turret Truck ใช้ช่องทางเดินรถที่แคบเพียง 1.8 ม. จึงทำให้เพิ่มพื้นที่การจัดเก็บได้มากขึ้น

Double Deep Rack

Double Deep Rack

Double Deep Rack ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บสินค้าที่วางอยู่บนพาเลท ควรจัดเรียงสินค้าชนิดเดียวกันให้อยู่ภายในช่องเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการใช้งาน เนื่องจากต้องเรียงซ้อนกันในด้านลึก 2 พาเลท ชั้นวางระบบนี้ต้องใช้ร่วมกับรถยกงายาวพิเศษ

Push Back Rack

Push Back Rack

ออกแบบให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บได้เป็นอย่างดี ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพ เข้าถึงช่องจัดเก็บทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว ชั้นวางระบบนี้จะจัดเรียงซ้อนกันในแนวลึก และวางอยู่บนชุดฐานเลื่อน ผู้ขับรถยกจะใช้วิธีดันพาเลทต่อกันให้เลื่อนเข้าไปด้านใน สิ้นค้าที่เข้าก่อนจึงนำออกมาได้เป็นพาเลทสุดท้าย

Drive In Pallet Rack

Drive In Pallet Rack

ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บสินค้าลักษณะ First In Last Out คือ สินค้าที่เก็บก่อนจะออกทีหลัง โดยต้องจัดลำดับให้สินค้าที่ต้องการขนย้ายก่อนอยู่ด้านหน้า เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลา เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าประเภทเดียวกัน และมีจำนวนมาก แต่ Drive-in จะใช้พื้นที่สำหรับช่องทางวิ่งรถน้อย สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่คลังสินค้าได้มากขึั้น

Selective Pallet Rack

Selective Pallet Rack

ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บสินค้าที่วางอยู่บนพาเลทและใช้รถโฟล์คลิฟท์ในการจัดเรียงสินค้า ง่ายต่อการเข้าถึงในทุกพาเลท สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 3,000 กิโลกรัมต่อระดับและทำโครงสร้างชั้นวางสูงถึง 12 เมตร เพิ่มพื้นที่คลังสินค้าให้มีจำนวนการจัดเก็บที่มากขึ้น

Long Span Shelf

Long Span Shelf

ออกแบบมาเพื่อใช้จัดเก็บสินค้าสำหรับคลังสินค้าขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 2000 กิโลกรัมต่อระดับ และยังมีวัสดุปูพื้นให้เลือกหลากหลายเพื่อเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ไม้อัด,แผ่นเหล็ก หรือตะแกรงเหล็ก เป็นต้น.