Drive In Pallet Rack

Drive In Pallet Rack ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บสินค้าลักษณะ First In Last Out คือ สินค้าที่เก็บก่อนจะออกทีหลัง

โดยต้องจัดลำดับให้สินค้าที่ต้องการขนย้ายก่อนอยู่ด้านหน้า เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลา เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าประเภทเดียวกัน และมีจำนวนมาก แต่ Drive-in จะใช้พื้นที่สำหรับช่องทางวิ่งรถน้อย สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่คลังสินค้าได้มากขึั้น การลงทุนจึงต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาตรการจัดเก็บสินค้า

ข้อดีของระบบ Drive-In Pallet Rack:

  1. สามารถจัดเก็บในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูง: Drive-In Pallet Rack ถูกออกแบบมาเพื่อใช้พื้นที่แนวตั้งให้สูงมากขึ้น และใช้พื้นที่โดยเทียบใกล้กัน นี้ทำให้มีความหนาแนนสูงเมื่อเทียบกับระบบราคาพาเลทอื่น ๆ และเหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าในพื้นที่จำกัด.

  2. ความจุที่สูง: ระบบ Drive-In Rack มีความจุสูงเนื่องจากสินค้าจัดเก็บได้ใกล้กันและมีการใช้พื้นที่แนวตั้งให้เต็มที่ นี้ช่วยเพิ่มความจุในพื้นที่เดียว.

  3. จัดเก็บจำนวนสินค้าหลากหลายชนิด: Drive-In Rack สามารถจัดเก็บสินค้าที่มีจำนวนมากของ SKUs (หรือหลายรายการสินค้า) โดยใช้พื้นที่น้อยมาก ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจที่มีการจัดเก็บสินค้าที่หลากหลาย.

  4. การลดความสูญเสียของพื้นที่: โดยการจัดเก็บสินค้าใกล้กันและใช้พื้นที่แนวตั้งอย่างเต็มที่ ระบบ Drive-In Rack ช่วยลดความสูญเสียของพื้นที่ในคลังสินค้าหรือโกดัง.

  5. ความสะดวกในการจัดเก็บและดึงข้อมูล: ระบบนี้เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่มีจำนวนมากและมีการเข้าถึงแบบ Last-In, First-Out (LIFO) สินค้าที่เข้ามาล่าสุดจะถูกดึงก่อน ทำให้เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่ไม่มีวันหมดอายุและไม่อาจจัดเรียงตามลำดับ.

  6. ความคุ้มค่าของพื้นที่: ระบบ Drive-In Rack ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเช่าหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้พื้นที่เสียไป.

  7. ปรับแต่งได้: ระบบนี้มีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของการจัดเก็บสินค้าแต่ละรายการ.

  8. ความสามารถในการรองรับน้ำหนัก: Drive-In Rack สามารถรองรับน้ำหนักของสินค้าที่มีน้ำหนักมาก โดยเหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักสูง.