Push Back Rack

Push Back Rack

Push Back Rack ออกแบบให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บได้เป็นอย่างดี ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพ เข้าถึงช่องจัดเก็บทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วชั้นวางระบบนี้จะจัดเรียงซ้อนกันในแนวลึก และวางอยู่บนชุดฐานเลื่อน ผู้ขับรถยกจะใช้วิธีดันพาเลทต่อกันให้เลื่อนเข้าไปด้านใน สิ้นค้าที่เข้าก่อนจึงนำออกมาได้เป็นพาเลทสุดท้าย

ระบบ Push Back Rack เป็นระบบจัดเก็บสินค้าที่ใช้ในโกดังหรือที่เก็บสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ โดยเฉพาะสำหรับการจัดเก็บแบบ Last-In, First-Out (LIFO) หรือ “เข้าท้ายออกหน้า” โดยทั่วไปในระบบนี้, สินค้าที่นำเข้าล่าสุดจะถูกจัดเก็บไว้ข้างหน้า และเมื่อมีการถอดสินค้า, สินค้าที่นำเข้าก่อนหน้านี้จะถูกดันออกจากระบบ.

ลักษณะหลักของ Push Back Rack ประกอบด้วย:

  1. รางลาก (Roller Tracks): ในแต่ละระดับของ Push Back Rack, มีรางลากที่ถูกติดตั้งเช่นชั้นลงลงมา, ซึ่งทำให้การถอดสินค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและสะดวก.

  2. ระบบการเลื่อน (Push Back Carts): สินค้าถูกวางบน Push Back Carts ซึ่งเป็นแนวทางการเก็บสินค้า โดยสินค้าที่ถูกนำเข้าล่าสุดจะถูกวางด้านหน้า และเมื่อมีการถอดสินค้า, รถ Push Back จะเลื่อนไปด้านหน้าเพื่อทำให้สินค้าที่ถูกนำเข้าก่อนหน้านี้ได้ถูกดึงออก.

  3. การควบคุมการถอด (Controlled Unloading): ในระบบ Push Back Rack, การถอดสินค้าทำได้ควบคุม ไม่จำเป็นต้องถอดทั้งหมด แต่สามารถถอดสินค้าบางส่วนได้ตามความต้องการ.

  4. การจัดทำสั่งเก็บ (Order Picking Efficiency): Push Back Rack มีประสิทธิภาพในการจัดทำสั่งเก็บ (order picking) เนื่องจากสินค้าที่ถูกจัดเก็บในแต่ละระดับสามารถถอดได้ทั้งหมดในตอนเดียว.

  5. การใช้งานรวดเร็วและประหยัดเวลา: Push Back Rack ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการถอดสินค้า เนื่องจากรถ Push Back สามารถดึงสินค้าออกได้ทีละหลายชิ้นพร้อมกัน.

ระบบ Push Back Rack มักถูกนำมาใช้ในการจัดเก็บสินค้าที่มีปริมาณมากและต้องการให้การถอดสินค้าทำได้รวดเร็ว และยังมีประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่. นอกจากนี้, ระบบนี้ยังเหมาะสำหรับการจัดทำสั่งเก็บที่ต้องการความยืดหยุ่นในการถอดสินค้า.