Selective-Pallet-Rack

Selective Pallet Rack

Selective Pallet Rack ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บสินค้าที่วางอยู่บนพาเลทและใช้รถโฟล์คลิฟท์ในการจัดเรียงสินค้า ง่ายต่อการเข้าถึงในทุกพาเลท สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 3,000 กิโลกรัมต่อระดับและทำโครงสร้างชั้นวางสูงถึง 12 เมตร เพิ่มพื้นที่คลังสินค้าให้มีจำนวนการจัดเก็บที่มากขึ้น

Selective Pallet Rack มีจุดเด่นดังนี้:

  1. การจัดเก็บแบบเดี่ยว: ระบบ Selective Pallet Rack ถูกออกแบบมาใช้ในการจัดเก็บสินค้าแบบเดี่ยว คือการจัดเก็บพาเลทแต่ละใบตามชั้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงพาเลทแต่ละใบโดยตรง โดยไม่ต้องย้ายพาเลทอื่น.

  2. ความสามารถในการเข้าถึง: ระบบ Selective Rack มีความสามารถในการเข้าถึงสินค้าอย่างง่าย ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดเก็บและดึงข้อมูลบ่อย ๆ โดยสามารถใช้รถโฟร์คลิฟท์หรือเครื่องจัดเก็บสินค้าอื่น ๆ ในการเข้าถึงพาเลทแต่ละใบ.

  3. ความอเนกประสงค์: ระบบ Selective Rack สามารถรองรับขนาดและน้ำหนักของพาเลทที่หลากหลาย ทำให้เหมาะสำหรับสินค้าที่หลากหลาย.

  4. การใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ: ระบบ Selective Rack ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบการใช้พื้นที่แนวตั้ง สามารถกำหนดให้สูงได้ตามความสูงของคลังสินค้า.

  5. การติดตั้งง่าย: ระบบ Selective Pallet Rack ง่ายต่อการติดตั้งและปรับแต่งตามความต้องการ ระบบประกอบด้วยกรอบตั้งและคานนอกที่สามารถปรับระดับความสูงและระยะระหว่างคานได้.

  6. มีคุณภาพราคาเหมาะ: ระบบ Selective Rack  มีราคาที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับระบบราคาพาเลทที่ซับซ้อนมากกว่า เช่น ระบบ Drive-In หรือ Push-Back.

  7. การจัดการสินค้า: ระบบ Selective Rack เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีจำนวนมากของ SKUs และต้องการการจัดการสินค้าที่มีปริมาณหลาย ๆ รายการ แต่ละรายการจะมีตำแหน่งที่กำหนดไว้.