Slide Rack

Slide Rack

Slide Rack ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้า ที่มีน้ำหนักมากๆ เช่น แม่พิมพ์ มอเตอร์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร เป็นต้น แผ่นชั้นสามารถเลื่อนออกมาได้เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน รองรับน้ำหนักสูงสุด 3,000 กิโลกรัมต่อระดับ