Stacking Pallet

Stacking Pallet

Stacking Pallet ออกแบบมาเพื่อสินค้าที่ไม่ต้องการตั้งชั้นเก็บสินค้าแบบถาวร เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสินค้า สามารถซ้อนทับกันได้ในแนวสูง และออกแบบให้มีขนาดตามการใช้งาน ประหยัดพื้นที่ในการเก็บเมื่อไม่ได้ใช้งาน ใช้ร่วมกับรถ Hand Lift และ Fork Lift ได้