vna-rack

VNA Rack

VNA Rack ออกแบบมาคล้ายกับ Selective Pallet Rack เพื่อการจัดเก็บสินค้าที่วางอยู่บนพาเลท ชั้นวางระบบนี้ต้องใช้ร่วมกับรถยกประเภท VNA Truck หรือ Turret Truck ใช้ช่องทางเดินรถที่แคบเพียง 1.8 ม. จึงทำให้เพิ่มพื้นที่การจัดเก็บได้มากขึ้น

คุณลักษณะที่สำคัญของ VNA Rack ประกอบด้วย:

  1. ช่องทางเดินรถแคบ: VNA Rack มีชั้นวางที่อยู่ใกล้กันมาก, ทำให้สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากในพื้นที่จัดเก็บที่มีความกว้างน้อย.

  2. การใช้งานรถ Forklift พิเศษ: ในระบบ VNA Rack, การจัดเก็บและการดึงสินค้ามักใช้รถ Forklift พิเศษที่สามารถเข้าไปในชั้นวางที่แคบได้.

  3. ความสูงของระบบ: VNA Rack สามารถมีความสูงได้มาก, ทำให้การจัดเก็บสินค้ามีประสิทธิภาพในทางพื้นที่สูง.

  4. การควบคุมทางไฟฟ้า: บางระบบ VNA Rack มีการใช้ระบบควบคุมทางไฟฟ้าที่ช่วยในการนำทาง Forklift ในการเข้าถึงและดึงสินค้า.

  5. ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ: VNA Rack ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้าและลดการสูญเสียพื้นที่ที่ไม่จำเป็น.