Micro Rack Support Mezzanine Floor

Micro Rack Support Mezzanine Floor

ออกแบบให้เหมาะกับการจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดเล็ก โครงสร้างชั้นวางสามารถนำมาต่อตัวในแนวตั้ง ประกอบกับพื้นทางเดิน บันไดขึ้นลง กลายเป็นโครงสร้างชั้นลอยแบบหลายระดับชั้น ทำให้สามารถนำพื้นที่ความสูงของอาคารมาใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น

Long Span Shelf Support Mezzanine Floor

Long Span Shelf Support Mezzanine Floor

ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บสินค้าแบบพาเลท และการจัดเก็บสินค้าขนาดเล็กเข้าไว้ด้วยกัน ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างความสูงของอาคาร ติดตั้งระบบทางเดิน บันได เข้ากับตัวชั้นวางสามารถติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมได้ เช่น ลิฟท์ขนของ ,สายพานลำเลียง เป็นต้น

ชั้นวางสินค้า Mezzanine Floor

ชั้นวางสินค้า Mezzanine Floor

ออกแบบมาสำหรับสินค้าที่ต้องการให้หมุนเวียนตลอดเวลา เป็นการใส่จากด้านหลังและจะไหลไปด้านหน้าจึงทำให้สินค้าถูกนำไปใช้ก่อนเสมอ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการความคุมสต็อกสินค้าทำให้การตรวจเช็คเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว