การจัดการคลังสินค้า

การจัดการคลังสินค้า

การจัดการคลังสินค้า มีความสำคัญ เพื่อลดเวลาในการค้นหาสินค้า การติดตามและบันทึกข้อมูลสต็อก การควบคุมคุณภาพและการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบ First In First Out (FIFO)

ระบบ First In First Out (FIFO)

ระบบ First In, First Out (FIFO) เป็นหลักการการจัดเก็บและดึงสินค้าที่เข้าสู่ระบบตามลำดับที่พาเลทหรือสินค้าที่เข้าก่อน จะถูกดึงออกจากระบบก่อน

5 ข้อพิจารณาเลือกซื้อ Micro rack

5 ข้อพิจารณาเลือกซื้อ Micro rack

5 ข้อพิจารณาเลือกซื้อ Micro rack เมื่อคุณพิจารณาเลือกซื้อ Micro Rack ควรพิจารณาข้อดีและข้อควรระวังที่ควรรู้เกี่ยวกับ Micro Rack เพื่อเป็นองค์ประกอบว่ามันเหมาะกับความต้องการของคุณหรือไม่. คุ้มค่าคุ้มราคาที่จ่ายไปหรือไม่ นี่คือ 5 ข้อที่ควรพิจารณา:

Stacking Pallet

Stacking Pallet

ออกแบบมาเพื่อสินค้าที่ไม่ต้องการตั้งชั้นเก็บสินค้าแบบถาวร เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสินค้า สามารถซ้อนทับกันได้ในแนวสูง และออกแบบให้มีขนาดตามการใช้งาน ประหยัดพื้นที่ในการเก็บเมื่อไม่ได้ใช้งาน ใช้ร่วมกับรถ Hand Lift และ Fork Lift ได้

Slide Rack

Slide Rack

ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้า ที่มีน้ำหนักมากๆ เช่น แม่พิมพ์ มอเตอร์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร เป็นต้น แผ่นชั้นสามารถเลื่อนออกมาได้เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน รองรับน้ำหนักสูงสุด 3,000 กิโลกรัมต่อระดับ

Rack Support Building

Rack Support Building

ออกแบบมาเพื่อลดขั้นตอนในการก่อสร้างอาคาร ทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างลดลงประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง โดยอาศัยโครงสร้างของชั้นจัดเก็บสินค้าเป็นโครงสร้างสำหรับรองรับตัวอาคาร

ชั้นวางสินค้า Cantilever Rack

ชั้นวางสินค้า Cantilever Rack

ออกแบบให้เหมาะกับการจัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะตามแนวยาว เช่น ท่อน้ำ เหล็กรูปพรรณ อลูมิเนียม เป็นต้น ช่วยให้สามารถจัดเก็บได้สะดวกและง่ายต่อการค้นหาสินค้า

Micro Rack Support Mezzanine Floor

Micro Rack Support Mezzanine Floor

ออกแบบให้เหมาะกับการจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดเล็ก โครงสร้างชั้นวางสามารถนำมาต่อตัวในแนวตั้ง ประกอบกับพื้นทางเดิน บันไดขึ้นลง กลายเป็นโครงสร้างชั้นลอยแบบหลายระดับชั้น ทำให้สามารถนำพื้นที่ความสูงของอาคารมาใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น

Long Span Shelf Support Mezzanine Floor

Long Span Shelf Support Mezzanine Floor

ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บสินค้าแบบพาเลท และการจัดเก็บสินค้าขนาดเล็กเข้าไว้ด้วยกัน ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างความสูงของอาคาร ติดตั้งระบบทางเดิน บันได เข้ากับตัวชั้นวางสามารถติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมได้ เช่น ลิฟท์ขนของ ,สายพานลำเลียง เป็นต้น